PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2024

Zapisz się na bezpłatne zajęcia!

Aktywne Pokolenie

Aktywne Pokolenie

Zajęcia dostępne w ramach projektu:


Pytania i odpowiedzi:

Uczestnictwo w zajęciach jest zupełnie bezpłatne dla wszystkich Mieszkańców Miasta Lublin dzięki środkom pochodzącym z Budżetu Obywatelskiego oraz oddanym przez Państwa głosom na projektu Aktywny Lublin oraz Aktywny Pokolenie. Zajęcia zrealizowane będą w okresie luty – grudzień 2024 r.

W zajęciach może wziąć udział każdy mieszkaniec Lublina w wieku 10-28 lat, który posiada ważną legitymację uczniowską / studencką, a także dokona zapisu, oświadcza posiadanie ważnego ubezpieczenia NNW oraz akceptuje regulamin projektu.

Na zajęcia można zapisać się wybierając dostępny termin z kalendarza i wypełniając formularz rejestracji. W formularzu należy podać dane do kontaktu: imię, nazwisko, email, nr telefonu, datę urodzenia, zaznaczyć oświadczenie i ewentualnie załączyć zgodę rodziców/opiekunów na udział dziecka w zajęciach sportowych. Po przesłaniu formularza, rezerwacja zostanie potwierdzona wiadomością, która przyjdzie na podany w zgłoszeniu adres email.

Skip to content